لرستان خاستگاه هنر جواهرسازي و زيورآلات

نویسنده: زرتاج 2015/04/26 0 نظرات هنرهای دستی,

خرم آباد – علي معظمي گودرزي هنرمند جواهر ساز، دست ساخته هايش كنايه از پيچيدگي لطيف روح دارد، آثاري كه تلفيقي از هنر و صنعت براي بيان يك زيبايي از عالم طبيعت است. زيورآلات و جواهرات شخصي از ابداعات بشر براي پاسخ به حس دروني و زيبايي طلبي است و با 8هزار سال سابقه، همچنان با اقبال عمومي مواجه است.
     به گفته پژوهشگران، اوج شكوفايي ساخت زيورآلات مربوط به دوران مفرغ است كه زيورآلات مفرغي از ملزومات اساسي و خواسته هاي بانوان زاگرس نشين و لرستان بوده كه از سوي ديگر نشان دهنده اوج هنرمندي مردمان اين ديار است.
     علي رضاييان پژوهشگر فرهنگي، تاريخي دراين باره گفت: از ابداعات فوق العاده بشر در زيورآلات سنجاق هاي برنزي است كه 700 تا يك هزار سال پيش در لرستان كشف شده است. سنجاق ها اشياي تزئيني با شكل حيوانات كه علاوه بر كاربرد زينتي به طور معمول به عنوان هديه يا نذر شخصي يا خانواده به پرستشگاه هديه داده مي شد.
     وي اظهار داشت: مهمترين موضوع در هنر، بحث زيبايي شناسي است كه در اين رابطه دو ديدگاه عمده وجود دارد كه يكي ساخته و پرداخته ذهن فاعل و ديگري زيبايي موجود در ذات اشيا و پديده هاست.
     همت نوري جامعه شناس نيزبيان داشت:هنرمقوله اي والا، انساني و متعالي است كه تاثير و اهميت زيادي در جامعه دارد.هنرمندان قشر خاصي در جامعه اند كه كنش آنان مورد توجه قرار مي گرفته و در گذشته پايگاه شان نيز مورد توجه بوده زيرا هدف آنان خلق زيبايي و دعوت به زيبايي است.
     اين كارشناس هنر، جواهر سازي را تلفيقي از طراحي، نقاشي، منبت كاري ، مجسمه سازي، قلمزني و نگارگري دانست و افزود: يك هنرمند جواهرساز با اين مقوله ها به خوبي آشناست.
     نوري معتقد است هنرمند جواهر ساز طلارا صيقل و شكل داده و به جامعه عرضه مي دارد و او قبل از هر چيز بايد جوهري متعالي يافته تا بتواند زيبايي حقيقي را به جامعه عرضه كند چون طلاي حقيقي خود انسان است.
     علي اكبر علايي باستان شناس هم دراين خصوص گفت: بانوان كاسيت (قوم لر) به زينت و آرايش علاقه زيادي داشته اند و در مقابر لرستان گوشواره ها و انگشترهاي متعدد مفرغي و سنجاق هاي كوچكي كه براي زينت به كار مي رفته به تعداد زيادي كشف شده است. امروزه در موزه لور پاريس يك صفحه مفرغي منقوش كه روپوش كمربند دارد نيز از همين دوران موجود است.
     وي، در معرفي مجموعه هاي هنري ايران اعلام كرد:حلقه هاي متعددي از مفرغ كشف شده كه بعضي ها سبك و كوچك براي زينت و به عنوان دستبند به كار مي رفته و بعضي ديگر نيز درشت و سنگين بوده و به عنوان شمش هاي تجارتي عوض سكه و پول به كار مي رفته است. قلاب كمربند با تزئينات و مجسمه هاي كوچك و ظريفي كه آن را با حلقه هايي به گردن مي آويخته اند دسته اي ديگر از اشياي مفرغي مكشوفه در لرستان بشمار مي رود و نمونه آن مجسمه يك شكارچي است كه داراي خنجر است كه دراين استان كشف شده است.
     شهرستان دلفان از مراكز مهم تمدن مفرغ به شمار مي رود و در مركز اين شهرستان هنرمندي به نام استاد فتح الله نيكبخت وجود دارد كه از جواهرسازان برجسته ايران زمين است؛ هنرمندي كه با قلمزني خود آثاري بي بديل و زيبايي را خلق كرده است.
     دست ساخته هاي نيكبخت پيچيدگي لطيف روح را كنايه مي كند و آثار او تلفيقي از هنر و صنايع دستي است كه جزئيات را در اثر كوچك خود به تصوير مي كشاند. جواهر سازي هنري است متشكل از هنرهاي مختلف و جواهرساز چشماني بينا و دستاني قابل و هنرمندانه دارد.

افزودن نظر